Posts

Showing posts from June, 2017

The Filipino's Spiritual and Moral Bankruptcy

The man in the black bonnet donning full battle gear went inside the famed casino a few days ago. With him he took the lives of the workers of inequity and sin, as well as its players. The constant blaring stream of joyous laughter and loud music, complete with the glittering glitzy gold of satin sheets and that smell of money and wasted dreams finally gave him some obscure clarity in his road to perdition.

Eto ang Pilipino ngayon.

Nawawala sa landas bagkus ay naliligaw sa halimuyak ng pera at pagnanasa sa mga makamundong bagay.

It takes a shocking epiphany to jolt people into their senses. Pero hindi pa tapos ang lahat.

Patuloy pang mangyayari ito, hangga't sa may maliwanag na boses na sisigaw sa karimlan na babasag sa malasalaming mga mata ng madla. Doon lamang nila makikita ang kinasasadlakang kahibangan ng kanilang mga hinahabol.

Lahat ng ito'y nangyayari kaalinsabay sa tahimik na paglingon ng marami sa mga karumal dumal na pangyayari. Narito tayo sa kapanahunang, walang t…