Posts

Showing posts from March, 2015

That Magical Experience Called HelpX.net - Fusing Agritourism and Backpacking

Image
It's been a year since we've joined HelpX.net. We were among the first four hosts here in the Philippines - and I would think, the first All-Filipino hosts to take on this amazing phenomenon. To date, there are now 10 Philippine HelpX hosts hosting people from around the world. There are now hundreds in other countries such as New Zealand, Australia, France, the US, Thailand - everywhere!

What is HelpX.net?

HelpX is more than just a website, it's a revolutionary fusion of travel, backpacking, volunteering, culture, agriculture and friendship. In exchange for food and accommodation, travelers get to help around the garden, farm, house, ship or actually practically any place. Travelers get to save on accommodation and food expenses by helping hosts with whatever needs doing in the venue.

Usually, work is done 2 to 4 hours each day - although there's no strict rule here as long as you're having fun!


Post by Virginia's Garden.

Beyond Philippine Agritourism
At this j…

Isang Tulang Personal at Hindi Mala Propesyonal

Sa kaguluhan ng daigdig,
dahas madalas ang nananaig
Kung sinong malakas,
ay syang nangangalandakang wagas

Ngunit sa batas nasilayan
higit pa sa gintong alahas
Alin ang susundin ay syang bunga ng
pagtatanim

Mayroong tatlo sa aking kamalayan
Batas ng tao
Batas ng kalikasan, at higit sa lahat
Batas ng Diyos

Dito pinakamababa ang batas ng tao
Naaamyendahan, naiikot ikutan madalas napapabayaan.

Batas ng kalikasa'y unti unti nating natutuklasan
Pwedeng baguhin kapag sapat ang kaalaman

Batas ng Diyos ay mahirap unawain
pagka't sino nga ba ang tamang sasambahin?

Ngunit sa proseso ng tao marahil mas madaling makita
Kung alin ang mali, at alin ang tama.

Pinitik ang iyong ilong, ikaw ba'y maghihiganti?
Siniko mo ang panga, siya nama'y nanadyak ng mariin
Mata sa mata, ngipin sa ngipin ano ang bunga ng paghihiganting
kay dilim?

Mahirap maging tunay na Kristiyano, mas madali pa ang maging
banal na aso...
Kung sarili'y sisiyasatin, ay lintik kay dami nating SIN!

Sa aking pagsilip…